Política de Turisme Responsable

Hotel Ronda Lesseps

Conscients de la importància de mantenir un desenvolupament turístic sostenible, i assumits els principis i objectius adoptats específicament a la Cimera Mundial sobre el Desenvolupament Sostenible 2015, la COP 21 i la Carta Mundial del Turisme Sostenible + 20, l’HOTEL RONDA LESSEPS es compromet a portar a terme una gestió sostenible de les seves activitats, mitjançant l’adopció de compromisos orientats a prevenir, eliminar o reduir l’impacte de les nostres instal·lacions i activitats, tant internes com externes, així com optimitzar la sostenibilitat de l’establiment millorant-ne el comportament amb l’entorn.

En aquest mateix sentit, la nostra entitat ha adoptat la següent Política de Turisme Responsable, mitjançant la qual es compromet a complir els requisits establerts a l’adhesió BIOSPHERE, que inclou, entre altres coses, els requeriments legals que regulen els efectes generats per l’activitat turística.

Així mateix, ens comprometem a motivar i formar el nostre personal amb accions formatives i de conscienciació sobre els principis del Turisme Responsable, a promoure les bones pràctiques mediambientals a l’entorn i participar en activitats externes, ia informar tant internament com externament sobre els avenços i actuacions mediambientals de lempresa.

De la mateixa manera, el nostre establiment manifesta el compromís exprés de lluita contra l’explotació sexual o qualsevol altra forma d’explotació i assetjament comercial, en particular dels infants, adolescents, dones i minories; i ens comprometem a adoptar mesures daccessibilitat universal.

Un dels nostres objectius principals és perfeccionar la gestió sostenible, assumint els compromisos de millora contínua en tots els àmbits de la sostenibilitat: social, econòmic i ambiental, així com en la satisfacció del client. Per això, se sotmetran els projectes de futures ampliacions de les instal·lacions o activitats a criteris de sostenibilitat i eficiència en l’ús de recursos.

Aquesta Política de Turisme Responsable s’actualitzarà sempre que les circumstàncies ho requereixin, adoptant i publicant en tots dos casos nous objectius de sostenibilitat.

 

Barcelona, Juliol 2023